Up
Finalnie, wraz z wynikiem Waszego głosowania, o tytule Selfie 2016 zadecydowało jury w składzie: Monika Lis, Angelika Grzeszczyk, Agnieszka Popiołek, Natalia Kuskowska, Natalia Kubeł, Kamil Nalewajk i Paweł Kuskowski. Oto rozkład głosów i wynik końcowy…